ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินมาตรการตามโรดแมปรัฐบาล

วันที่ 3 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 29 คน)
 

4.ประเด็นการดำเนินมาตรการตามโรดแมปรัฐบาล
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เน้นย้ำข้าราชการพลเรือนดีเด่น ให้ยึดถือปฏิบัติตามหลักทศพิศราชธรรม เพื่อนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ให้แสดงปาฐกถาพิเศษเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่า การได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นในแต่ละปี ถือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้เป็นข้าราชการ ครอบครัว และองค์กรที่สังกัด ที่สำคัญ คือ การที่เราได้รับคำสั่งสอนจากผู้ใหญ่ หรือครูอาจารย์ซึ่งล้วนเป็นแบบอย่างที่งดงาม มีความรอบคอบ และมีความชัดเจนในเรื่องความซื่อตรงต่อแผ่นดิน ยังผลให้ผู้ถูกสั่งสอนมุ่งมั่นปฏิบัติดี ไม่คิดที่จะทุจริตคดโกง ดังนั้นอาชีพรับราชการจึงถือว่าเป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบอันมีเกียรติของผู้เป็นข้าราชการ ที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา และความเป็นธรรมให้แก่สังคมธรรมาภิบาล หรือสังคมคุณธรรม ทั้งนี้ขอให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ยึดมั่นหลักทศพิศราชธรรม และทำตามหลักคำสอนพระราชทานรู้ รัก สามัคคี และ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในการครองตนและครองงาน เพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต

- กระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ออกมาตรการ 7-7-7 ดูแลความปลอดภัยประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เตรียมความพร้อมของถนน ทุกเส้นทาง ทั้งการติดตั้งป้ายเบี่ยงเส้นทาง หลีกเลี่ยงเส้นทาง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยปีนี้เป็นปีแรกที่จะรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน เปิดไฟหน้ารถ ในเวลากลางวัน เนื่องจากมีผลการวิจัยว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ร้อยละ 30 พร้อมกันนี้เตรียมออกมาตรการ 7-7-7 แบ่งเป็นช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน ในการปรับปรุงถนน ติดตั้งสัญญาณป้ายและไฟส่องสว่าง สำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงจำนวน 141 จุด ทั่วประเทศ และตั้งจุดตรวจร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ส่วน 7 วันช่วงเทศกาลสงกรานต์สั่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ ให้บริการจุดพักตามเส้นทางถนนสายหลัก จัดการจราจร ให้คล่องตัว เปิดช่องทางพิเศษในช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น ส่วนของ7 วันหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้สั่งการให้เน้นการดูแลประชาชนที่เดินทางกลับ โดยมาตรการดังกล่าวจะเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่ 4 เมษายน 2560 นี้
--------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี