ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560

วันที่ 11 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 

            นายสมชัย  เอียตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม  เปิดเผยว่า  ตามประกาศกรมเจ้าท่า  ที่  45/2560 เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560  ในระหว่างวันที่  5-18  เมษายน  2560 เป็นเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560  ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน  ประกอบกับในเทศกาลดังกล่าวจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว นิยมเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญ ๆ และเดินทางกลับภูมิลำเนา  หรือทำบุญตามวัดต่าง ๆ ที่อยู่ริมแม่น้ำ  ลำคลอง และบึง ที่มีการเดินเรือเป็นจำนวนมาก  อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นได้

            ดังนั้น  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม จึงประกาศกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้โป๊ะเทียบเรือ  การเดินเรือ  และประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยว ดังนี้ 

1.โป๊ะท่าเทียบเรือ ต้องติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่โป๊ะเทียบเรือสามารถรับน้ำหนักได้ โดยติดเอาไว้ที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  ต้องมีพวงชูชีพ (LIFE  BUOY)  ติดไว้บนโป๊ะเทียบเรืออย่างน้อย 4  พวง  พร้อมกับผูกเชือกติดไว้ที่พวงชูชีพมีความยาวอย่างน้อย  25 เมตร  ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณโป๊ะเทียบเรือ  ทางเดินขึ้น – ลงของโป๊ะเทียบเรือ และจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมไม่ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวลงไปยืนบนโป๊ะเทียบเรือเกินกว่ากำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ  กรณีพลัดตกน้ำ  

2.เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ให้ทำการตรวจสภาพเรือ เครื่องจักรของเรือ ให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับสภาพการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ  จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำเรือ เรือทุกลำต้องเปิดโคมไฟเรือเดินตามกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น  และระมัดระวังความปลอดภัยในการเดินเรือ

3.ประชาชนทั่วไป  เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำต่อประชาชน  นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารเรือ  ขอให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ ขณะลงเรือควรขอเสื้อชูชีพจากผู้ควบคุมเพื่อสวมใส่ หรือนำมาไว้ใกล้ตัว  การแต่งกาย  ควรใช้ชุดแต่งกายที่เหมาะสม สามารถถอดออกได้รวดเร็ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ สำหรับรองเท้าไม่ควรเป็นรองเท้าหุ้มข้อ และไม่ควรใช้ชนิดผูกเชือก การลงเรือให้ยืนคอยบนท่าเทียบเรือก่อน  และไม่ควรยืนรอบนโป๊ะท่าเทียบเรือ   ผู้โดยสารไม่ควรดื่มสุรา  หรือเสพของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้  ห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวมายืนบนโป๊ะท่าเทียบเรือเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้  และขณะขึ้น – ลงเรือขอให้ฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี