ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรม จำนวน 1 รายการ

วันที่ 11 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 31 คน)
 

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์มีความประสงค์สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษา ประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรม จำนวน 1 รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ และกำหนดเปิดซองในเสนอราคาในวันที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dtk.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3226 5300


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี