ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลราชบุรีดำเนินการสอบราคาซื้อยา COLISTIMETHATE 150 MG. FOR INJECTION จำนวน 7,000 VIAL.

วันที่ 11 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 24 คน)
 

           โรงพยาบาลราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา COLISTIMETHATE 150 MG. FOR INJECTION จำนวน 7,000 VIAL.

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org , www.ratchaburi.go.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 7919 ในวันและเวลาราชการ 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี