ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กกต. จังหวัดราชบุรี ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์”

วันที่ 11 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 51 คน)
 

             พันตำรวจโทดิตถชาติ  กอสนาน   ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้กำหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยจัดการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์”  เพื่อเผยแพร่ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์  ทางแฟนเพจ "สำนักประชาสัมพันธ์  กกต.”  ชิงเงินรางวัล  3  ระดับ  คือ  ระคับประถมศึกษา  รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล  เงินสด จำนวน 10,000  บาท  พร้อมโล่รางวัล   ระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา  รางวัลชนะเลิศ  1 รางวัล  จำนวน  15,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล   ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป  รางวัลชนะเลิศ  1  รางวัล  เงินสด จำนวน 20,000  บาท  พร้อมโล่รางวัล    ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งไฟล์คลิปวิดีโอตั้งแต่วันที่  3  เมษายน  2560  ถึงวันที่  30  เมษายน  2560  โดยบันทึกไฟล์คลิปวิดีโอและกรอกข้อมูลผู้เข้าประกวดผ่านระบบรับสมัครทางแฟนเพจ "สำนักประชาสัมพันธ์  กกต.”   https://www.facebook/Pr.Ect.Thailand/ 

            สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ทางแฟนเพจเพจ "สำนักประชาสัมพันธ์  กกต.”   https://www.facebook/Pr.Ect.Thailand/


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี