ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
อบต.ยางหัก ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ 10 ล้อ ปริมาตรบรรทุกน้ำไม่น้ำกว่า 12,000 ลิตร

วันที่ 18 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 272 คน)
 

            องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ 10 ล้อ ปริมาตรบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ราคากลาง 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอปากท่อ ชั้น 2) และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. -10.00 น.

            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-711002 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี