ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมโมดูลตรวจวิเคราะห์แก๊ส จอ 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 19 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 38 คน)
 

            โรงพยาบาลดำเนินสะดวก  มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในงานราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก  จำนวน 1  รายการ  ดังนี้  เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมโมดูลตรวจวิเคราะห์แก๊ส จอ 14 นิ้ว  จำนวน  1  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 12 เมษายน 2560  ถึงวันที่ 25  เมษายน  ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ  โรงพยาบาลดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  และกำหนดเปิดซอง

สอบราคาในวันที่ 26  เมษายน  2560  เวลา  13.30 น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในวันที่  12 เมษายน 2560  ถึงวันที่ 25  เมษายน  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dnhospital.go.th หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  032 - 246022


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี