ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลราชบุรีดำเนินการสอบราคาซื้อยา LEVOCETIRZINE diHCT 5 MG. TABLET จำนวน 80,000 เม็ด

วันที่ 19 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)
 

             โรงพยาบาลราชบุรี  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อ LEVOCETIRZINE diHCT  5 MG.  TABLET   จำนวน  80,000  เม็ด

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  10 เมษายน  2560  ถึงวันที่  16 พฤษภาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16..30 น. ณ  ห้องประชุม  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  18 พฤษภาคม  2560  ตั้งแต่เวลา 14.00 น.  เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่  งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่  10 เมษายน  2560  ถึงวันที่  16 พฤษภาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.rajburi.org ,  www.ratchaburi.go.th , www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0  3232 7919  ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี