ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี จัดโครงการ เพิ่มผลผลิตปลายี่สกไทยในแหล่งน้ำจังหวัดราชบุรี

วันที่ 19 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 

นายวีรัส ประเศรษโฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ของจังหวัดราชบุรีให้ดำเนินโครงการ เพิ่มผลผลิตปลายี่สกไทยในแหล่งน้ำจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. พื้นที่ดำเนินการมี 2 แห่ง คือ แม่น้ำแม่กลองบริเวณหน้าวัดศาลเจ้า หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี และอ่างเก็บน้ำสำนักไม้เต็ง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยในโครงการมีกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตปลายี่สกไทย ซึ่งเป็นปลาประจำจังหวัดราชบุรี ให้คงอยู่คู่กับแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดราชบุรีสืบไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี