ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “The Best of Life By Ratchaburi สุดยอดของดีเมืองโอ่ง จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 ”

วันที่ 19 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี    จัดงานแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร  เกษตรแปรรูป  และสินค้า OTOP/SMEs   ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตั้งเป้าขยายตลาดสินค้าอินทรีย์  ละของดีเมืองโอ่งจังหวัดราชบุรี  พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถผู้ผลิตผู้ประกอบการและสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก้ผู้บริโภคสินค้า  สู่ภูมิภาคอื่น ๆ

นายวิฑูร  สุขพูล  พาณิชย์จังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า ภายหลังจากการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร  เกษตรแปรรูป  และสินค้า OTOP/SMEs ของจังหวัดราชบุรี ภายใต้ชื่องาน "The  Best  of  Life By  Ratchaburi - สุดยอดของดีเมืองโอ่งจังหวัดราชบุรี ”  ที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา  นั้นนอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรีแล้ว  ยังเป็นการเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ  อันนำไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล  ให้เกิดความเข็มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ

ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก้ผู้บริโภคสินค้าจากแหล่งผลิตในจังหวัดราชบุรีโดยตรง  นับได้ว่าการจัดงานครั้งที่ 1  นั้นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างงดงาม  คือสามารถขยายช่องทางการค้าการตลาด  เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการค้าจังหวัดราชบุรี กับภูมิภาคอื่น ๆ  ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตร  เกษตรแปรรูป  และสินค้า OTOP/SMEs   เพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ได้

ดังนั้น ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี    จึงได้กิจกรรมการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร  เกษตรแปรรูป  และสินค้า OTOP/SMEs ของจังหวัดราชบุรี ภายใต้ชื่องาน "The  Best  of  Life By  Ratchaburi – สุดยอดของดีเมืองโอ่งจังหวัดราชบุรี  ครั้งที่ 2  ”  ขึ้นอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 28  เมษายน 2560 – 2 พฤษภาคม  2560 นี้  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี   อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี เพื่อเปิดโอกาสขยายตลาดและให้กลุ่มใหม่ ๆ  ในภูมิภาคอื่น ๆ  ได้รู้จักของดีจังหวัดราชบุรีมากขึ้น 

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมงานและซื้อหาสินค้าปลอดภัยและสินค้าดีเด่นของจังหวัดราชบุรีได้ภายในงานตั้งแต่เวลา  10.00 – 21.00  น.  มีสินค้าที่นำมาจัดแสดงมากมาย  อาทิ  ผักผลไม้ปลอดสาร  ได้แก่  กล้วย  ฝรั่ง  ชมพู่  สับปะรดบ้านคา  ข้าวหอมมะลิ  ข้าวกล้อง  ข้าวไรซ์เบอร์รี่  น้ำพริก  ไชโป๊วชื่อดังเจ็ดเสมียน  ตู้ไม้สักจิ๋ว  ผ้าขาวม้าแปรรูป  ผ้าซิ่นตีนจก  และอื่นๆ  อีกมากมาย  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีทุกวัน มีรายการนาทีทองขายสินค้าในราคาต่ำกว่าต้นทุนอีกด้วย

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี