ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดราชบุรี รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี รุ่นที่ 4

วันที่ 19 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 54 คน)
 

          นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   เปิดเผยว่า ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี(กลุ่มงานความมั่นคง) ได้จัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดราชบุรี รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 ในระหว่างวันที่ 6 - 20 เมษายน 2560 โดยดำเนินการจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(บำบัด) รวมระยะเวลา 15 วัน 14 คืน เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมทั้งฝึกอาชีพแก่ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และได้กำหนดจัดพิธีปิดโครงการฯ ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดราชบุรี (กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี ที่1) ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี