ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานอนุรักษ์ สืบทอด ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นชาติพันธุ์ไทยทรงดำ

วันที่ 20 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 

            นางประนอม  คลังทอง  วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งหลวงเตรียมจัดงานอนุรักษ์ สืบทอด ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นชาติพันธุ์ไทยทรงดำ ขึ้น ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยนำเสนออัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำ ให้เป็นจุดสนใจแก่นักท่องเที่ยว มาเยี่ยมชม และศึกษาวิถีชีวิตให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพื่อมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นความสำคัญ ของวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี