ข่าวประชาสัมพันธ์
แขวงทางหลวงราชบุรีดำเนินการปรับปรุงทางหลวงตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปี 2560

วันที่ 24 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 374 คน)
 

           นายสุนทร แก้วศรีใส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี เปิดเผยว่า แขวงทางหลวงราชบุรีดำเนินการปรับปรุงทางหลวงตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่ตำบลท่าเคย , ตำบลชัฎป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยทำการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจรแบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะสีและเกาะยก มีไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ส่วนบริเวณที่เป็นชุมชนจะแบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะยก และเพิ่มช่องไหล่ทางกว้าง 3.00 เมตร เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทาง ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณสองข้างทาง รวมถึงผู้ประกอบการต่างๆ และรองรับนักท่องเที่ยว โดยจะเริ่มทำการก่อสร้างประมาณปลายเดือนเมษายน 2560 กำหนดงานแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 190 วัน รายละเอียดดังนี้ งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาวัง – เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.46+750 – กม.48+807 ระยะทาง 2.57 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 49,950,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยการช่าง เป็นผู้รับจ้าง และงานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาวัง – เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.48+807 – กม.50+968 ระยะทาง 2.161 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 49,969,500 บาท บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี