ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ดำเนินการจ้างเหมางานจ้างทำการอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สุพรรณบุรี , เดิมบางนางบวช , ศรีประจันต์ , ด่านช้าง , อู่ทอง และกาญจนบุรี

วันที่ 24 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 110 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้รับจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำ โดยเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) และส่งใบแจ้งค่าน้ำให้ผู้ใช้น้ำ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ.ในพื้นที่ดังกล่าว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ จะจำหน่ายที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70110 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3220 0779 ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 - 15.00 น. ในราคาชุดละ 42,800 บาท

กำหนดยื่นซองใบเสนอราคาต่อคณะกรรมการประกวดราคา ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 11.00 น.


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี