FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชุบรีเตรียมจัดงาน “สมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี” 7 วัน 7 คืน

วันที่ 26 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 3857 คน)

จังหวัดราชุบรีเตรียมจัดงาน "สมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี” 7 วัน 7 คืน
 
เมื่อวันที่ 25 เม.ย.60 ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระปิยทัสสี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีฝ่ายธรรมยุต พลตรีชัชวาล เกิดสมบูรณ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมเตรียมจัดงาน "สมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี” โดยได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณโดยรอบศาลหลักเมืองจังหวัดราชบุรี ค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง เพื่อเฉลิมฉลองศาลหลักเมืองราชบุรีที่มีพิธีฝังหลักเมืองมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2360 และครบรอบ 200 ปีในปีนี้ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง
 
โดยในที่ประชุมได้กำหนดวันที่ 13 พฤษภาคมนี้จัดพิธีบวงสรวงในช่วงเช้า และจัดขบวนแห่เครื่องบวงสรวงในช่วงเย็นอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามจากโรงเรียนดรุณาราชบุรี ไปยังศาลหลักเมืองราชบุรี หลังจากนั้นทุกเย็นของแต่ละวันจะจัดพิธีบวงสรวงและแห่เครื่องบวงสรวงไปยังศาลหลักเมือง
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี