ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอบ้านคาเตรียมจัดงานสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคา ประจำปี 2560

วันที่ 26 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 27 คน)
 

           นายภคพัส  ส่งวัฒนายุทธ  นายอำเภอบ้านคา เปิดเผยว่า อำเภอบ้านคากำหนดจัดงานสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้และรู้จักสับปะรดหวานบ้านคา ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านคาร่วมกิจกรรม เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและความสนุกสนานรื่นเริงกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสับปะรด การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดจิกตาสับปะรด การประกวดธิดาสับปะรดหวานบ้านคา การจัดนิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้า OTOP การแข่งขันกินสับปะรด การแข่งขันเปตอง การแสดงดนตรี การจำหน่ายสินค้าราคาถูก ธงฟ้าราคาประหยัด รำวงย้อนยุค การแข่งขันชกมวย ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง มหรสพชมฟรีตลอดงานและกิจกรรมอื่น ๆ /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี