ข่าวประชาสัมพันธ์
การแก้ปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติ

วันที่ 26 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 34 คน)
 

- ปฏิบัติการฝนหลวง ประสบผลสำเร็จ หลังเกิดฝนตกมากถึง 23 มิลลิเมตรลงเขื่อนลำโดมใหญ่ ช่วยบรรเทาปัญหาสาหร่ายบลูม อย่างต่อเนื่อง
 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า จากปัญหาเรื่องสาหร่ายบลูมที่กำลังสร้างผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงเร่งปฏิบัติภารกิจการทำฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาปัญหา โดยจากการปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่อำเภอปากช่อง สีคิ้ว ด่านขุนทด สูงเนิน ขามทะเลสอ และอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา / อำเภอเดชอุดม นาเยีย พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่รับน้ำเขื่อนลำตะคอง เขื่อนสิรินธร และลำโดมใหญ่ สำหรับในส่วนของเขื่อนลำโดมใหญ่ สามารถปฏิบัติภารกิจเติมน้ำในเขื่อน และมีปริมาณฝนตกมากถึง 23 มิลลิเมตร ทำให้มีน้ำสำหรับช่วยในการระบายแก้ปัญหาสาหร่ายบลูมได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

- สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดลำปางค่าฝุ่นละอองลดลงอยู่ในระดับปานกลางไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กล่าวถึงสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัดวันนี้ ว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง โดยปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในพื้นที่จังหวัดลำปางลดลงอยู่ในระดับปานกลางไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สาเหตุจากประชาชนลักลอบเผาเพื่อล่าสัตว์ หาของป่าและการเตรียมพื้นที่เกษตร ทั้งนี้ คพ.ขอให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและดับไฟอย่างเข้มงวด เนื่องจากมีจุดความร้อนกระจายอยู่หลายจังหวัด ควบคู่กับชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์และการปฏิบัติตนเองที่ถูกต้อง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและขอความร่วมมืองดการเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรอย่างเคร่งครัด
--------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี