ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา PYRITINOL diHCL ๒๐๐ MG. TABLET

วันที่ 27 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 30 คน)
 

จังหวัดราชบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา PYRITINOL diHCL ๒๐๐ MG. TABLET จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org, www.ratchaburi.go.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๒๗๙๑๙ ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี