ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ดำเนินการเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 28 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 41 คน)
 

                 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก  มีความประสงค์เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จำนวน 1 รายการ ดังนี้ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน  จำนวน  1  เครื่อง

                กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ 21  เมษายน  2560  ถึงวันที่  2  พฤษภาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  16.30  น.    งานพัสดุ  โรงพยาบาลดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  3 พฤษภาคม  2560  เวลา  13.30  น.  เป็นต้นไป

                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ  โรงพยาบาลดำเนินสะดวก  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ในวันที่ 27  เมษายน  2560  ถึงวันที่  2  พฤษภาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  ถึงเวลา 16.30 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.dnhospital.go.th หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  032 - 246022


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี