ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะโดยยกเลิกทะเบียน จำนวน 3 คัน

วันที่ 28 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 82 คน)
 

            สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยยกเลิกทะเบียน จำนวน 3 คัน ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขตัวรถ LH172-101152 เลขเครื่องยนต์ 5L-5113944 หมายเลขทะเบียน นข - 951 ราชบุรี  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขตัวรถ E11-D 06167 เลขเครื่องยนต์ E13-S15326 หมายเลขทะเบียน ก - 7014 ราชบุรี และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA เลขตัวรถ LH172-0046359 เลขเครื่องยนต์ 5L-4987090 หมายเลขทะเบียน นข - 876 ราชบุรี

          ผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษมซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โทร 0 3231 0761 ต่อ 107 , 118 ,122 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ทำการขายทอดตลาดในวันและเวลาปฏิบัติราชการ โดยติดต่อขอดูสภาพครุภัณฑ์ยานพาหนะได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ในวันปฏิบัติราชการ

          กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี  123/203 ถนนเพชรเกษมซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยผู้ซื้อจะต้องลงชื่อและนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี