ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 49

วันที่ 28 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 32 คน)
 

            ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.จิตติ  มงคลชัยอรัญญา  คณบดีพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  เปิดเผยว่า วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา  เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณทิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)  หลักสูตร 1 ปี ในการเรียนรู้  ฝึกประสบการณ์การใช้ชีวิต  และทำงานอาสาสมัครในสังคมพหุวัฒนธรรม  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต    และได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน  รับสมัครระหว่างวันที่  4  เมษายน  2560 ถึงวันที่ 26  มิถุนายน 2560   อัตราค่าธรรมเนียนในการสมัครสอบ  350  บาท จำนวนการรับเข้าศึกษา ไม่เกิน  30  คน

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.psds.tu.ac.th   หรือขอรับใบสมัคร และกรอกใบสมัคร  ในวันและเวลาราชการ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  โทรศัพท์ 0 – 2564 – 4440 – 79 ต่อ 1046 , 1321 หรือวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อึ๊งภากรณ์   อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 6  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ 0 – 2613 – 3604


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี