ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลราชบุรีสอบราคาซื้อยา RALOXIFENE 60 MG.TABLET

วันที่ 3 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 

            จังหวัดราชบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา RALOXIFENE 60 MG.TABLET จำนวน 21,840 เม็ด

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 27 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org,www.ratchaburi.go.th,www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี