ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลราชบุรีสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี

วันที่ 3 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)
 

     จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการดังนี้

     1.น้ำยาจำแนกตะกอนปัสสาวะ จำนวน 903 ลิตร

     กำหนดขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ 25 เมษายน 2560ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org

หรือ www.gprocurement.go.th  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (032) 327522, (032)719600 ต่อ 1709 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี