ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลราชบุรีสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 3 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 28 คน)
 

      จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

     1.ชุดน้ำยาตรวจหมู่โลหิต ABO และ RH จำนวน 9,200 Tests

     กำหนดขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลราชบุรีกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์(032)327522, (032)719600 ต่อ1709 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org หรือ www.gprocurement.go.th ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี