ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี

วันที่ 3 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 30 คน)
 

     จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการดังนี้

     1.น้ำยาตรวจ Ferritin จำนวน 4,600 Tests

     กำหนดขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลราชบุรีกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (032)719600 ต่อ 1709 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org หรือ www.gprocurement.go.th ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี