ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลราชบุรีสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ

วันที่ 3 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 35 คน)
 

            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการดังนี้

            ๑.ชุดถุงเจาะเก็บเกล็ดเลือด ชนิด Single Dose จำนวน ๔๐๐ ชุด

            กำหนดขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org หรือ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (032)327522, (032)719600 ต่อ1709  ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี