ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี

วันที่ 3 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 30 คน)
 

           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

           1.น้ำยาตรวจ Free T3  จำนวน  8,600 Tests

            2.น้ำยาตรวจ Free T4  จำนวน  9,600  Tests

            กำหนดขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลราชบุรี กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก  โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (032)327522, (032)719600 ต่อ 1709 หรือดูรายระเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org หรือ www.gprocurement.go.th ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี