ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560

วันที่ 3 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 126 คน)
 

             นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560 ขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรสัตว์ ด้วยการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนาบรรยายธรรม เสวนาธรรม กิจกรรมต่าง ๆ และเวียนเทียน ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ,วัดอมรินทราราม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีและวัดทุกวัดในจังหวัดราชบุรี

            จังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม ดังกล่าวตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  พิธีเปิดงาน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. กิจกรรมบรรยายธรรม/เสวนาธรรม ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 น.ทำบุญตักบาตร ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ ศาลาสุภัทโท วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ,พิธีเวียนเทียน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 20.00 น. ณ พระมหาธาตุ (พระปรางค์) วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ,เวลา 19.30 น. ณ อุโบสถวัดอมรินทราราม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน พุทธศาสนิกชน แต่งกายนุ่งขาวห่มขาว ข้าราชการทหาร ตำรวจ แต่งกายชุดปฏิบัติการ หรือชุดนุ่งขาวห่มขาว นักเรียน นักศึกษา แต่งกายชุดนักเรียน/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

           


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี