FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
หน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในพระราชูปถัมภ์ฯ ให้บริการตรวจสุขภาพในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 15 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 127 คน)
 
       
       
 
วันนี้ ๑๕ ตค ๕๔ หน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ออกให้บริการตรวจสุขภาพ พระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดราชบุรี โดยใช้พื้นที่ของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก ในการให้บริการครั้งนี้ โดยมีเป้าหมาย คือพระภิกษุ สามเณร กลุ่มที่ไม่เคยได้รับการคัดกรองและกลุ่มเสี่ยงจากทุกอำเภอ มาเข้ารับการตรวจภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ภาวะการขาดสารไอโอดีน ความผิดปกติทางตา ทางการได้ยิน รวมทั้งเรื่องของสุขภาพในช่องปาก โดยใช้การตรวจรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน
 
ทั้งนี้ความเป็นมาของโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในพระราชูปถัมภ์ นี้ สืบเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา พระภิกษุ สามเณร ในชนบทที่อาพาธต้องเข้ารับการบริการรักษาพยาบาลรวมกับผู้ป่วยคฤหัสถ์ที่มารับบริการจำนวนมาก ทำให้ได้รับบริการที่ไม่สะดวกและล่าช้า ถึงแม้โรงพยาบาลจะมีการให้บริการเฉพาะกับพระภิกษุ สามเณร แต่ก็ยังไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควร จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา
 
วรปรัชญ ศรีคัตธมาตย์ ภาพ/ข่าว
ส.ปชส.ราชบุรี
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ชาวโคนมหนองโพราชบุรีส่งฟางอัดก้อนไปช่วยเกษตรกรโคนมที่ภาคใต้
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพิ่มสาขาบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมกิจกรรมแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เตรียมใช้คนแปรอักษรกว่าสองหมื่นคน
จังหวัดราชุบรีเตรียมจัดงาน “สมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี” 7 วัน 7 คืน
กล้วยไม้นับหมื่นต้นพร้อมแล้ว ในงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งปี 2560
อบจ.ราชบุรี แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯสิริโสภาพัณณวดี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาเปิดเทศกาลศิลปะและการแสดง เจ็ดเสมียน
ศตศ.จ.รบ.ประชุมโต๊ะข่าวติดตามการปฎิบัติงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพิ่มสาขาบ้านโป่ง
ราชบุรี - ทหารช่างตบเท้า บริจาคเลือดกู้วิกฤตเลือดขาดช่วงโควิดระบาด
จ.ราชบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมระลอกใหม๋ 27 ราย ส่วน5 ราย ล่าสุดทั้งหมดทำงานและไป กลับพื้นที่เสี่ยง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด – 19
นายกรัฐมนตรีผลักดันเศรษฐกิจ BCG เป็นนโยบายรัฐ ปี 64 หวังทำให้ไทยพ้นกับดับรายได้ปานกลาง พร้อมตั้งคณะกรรมการหารือเมียนมาแก้ไขปัญหาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ตราสัญลักษณ์ ประธานอาเซียน ปี 2564 ประเทศบรูไน BRUNEI DARUSSALAM 2021

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี