ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรจังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

วันที่ 5 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 36 คน)
 

           นายพินิจ  เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประสานงาน อปพร.หมู่ที่ 5 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี