ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 สอบราคาซื้อ สารส้มก้อน จำนวน ๓๙๓.๖๐ ตัน

วันที่ 9 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 100 คน)
 

           การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อ สารส้มก้อน จำนวน ๓๙๓.๖๐ ตัน  ตามรายการดังนี้

           ๑. สารส้มก้อน  จำนวน ๓๙๓.๖๐ ตัน ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ  ๔,๖๐๘  บาท       

           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่งานพัสดุฯ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้อง   E-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐   เวลา๑๐.๓๐น.

           ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๒๑๔ บาท (ค่าเอกสาร  ๒๐๐+ ภาษี๑๔) ได้ที่  งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ เลขที่๑๒๘ หมู่ ๓ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐  ระหว่างวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐   ถึงวันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้จัดซื้อได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  เฉพาะวันสุดท้ายให้ซื้อได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๓๒) ๒๐๐๗๘๑ ในวันและเวลาราชการ

           


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี