FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีเตรียมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว ปื 2555 “ราชบุรี เที่ยวได้ตลอดทั้งปี”

วันที่ 17 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 176 คน)
 
นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2555 โดยสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ได้เตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวปี 2555-2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ใช้วิสัยทัศน์ว่า "จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง และเทือกเขาตะนาวศรี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”โดยในปี 2555 จะเน้นประชาสัมพันธ์ ปี 2555 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว "ราชบุรีเที่ยวได้ทั้งปี” ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดราชบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะวิทยาการ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล
 
สำหรับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2555- 2559 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 5 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการและการรักษาความปลอดภัย การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับสังคมและเศรษฐกิจ และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด โดยตั้งเป้าหมายให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดราชบุรี เพิ่มขึ้น 15%
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ชาวโคนมหนองโพราชบุรีส่งฟางอัดก้อนไปช่วยเกษตรกรโคนมที่ภาคใต้
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพิ่มสาขาบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมกิจกรรมแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เตรียมใช้คนแปรอักษรกว่าสองหมื่นคน
จังหวัดราชุบรีเตรียมจัดงาน “สมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี” 7 วัน 7 คืน
กล้วยไม้นับหมื่นต้นพร้อมแล้ว ในงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งปี 2560
อบจ.ราชบุรี แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯสิริโสภาพัณณวดี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาเปิดเทศกาลศิลปะและการแสดง เจ็ดเสมียน
ศตศ.จ.รบ.ประชุมโต๊ะข่าวติดตามการปฎิบัติงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพิ่มสาขาบ้านโป่ง
ราชบุรี - ทหารช่างตบเท้า บริจาคเลือดกู้วิกฤตเลือดขาดช่วงโควิดระบาด
จ.ราชบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมระลอกใหม๋ 27 ราย ส่วน5 ราย ล่าสุดทั้งหมดทำงานและไป กลับพื้นที่เสี่ยง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด – 19
นายกรัฐมนตรีผลักดันเศรษฐกิจ BCG เป็นนโยบายรัฐ ปี 64 หวังทำให้ไทยพ้นกับดับรายได้ปานกลาง พร้อมตั้งคณะกรรมการหารือเมียนมาแก้ไขปัญหาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ตราสัญลักษณ์ ประธานอาเซียน ปี 2564 ประเทศบรูไน BRUNEI DARUSSALAM 2021

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี