ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” จังหวัดราชบุรี รุ่นที่ 6

วันที่ 24 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 222 คน)
 

           นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2560 ในระหว่างวันที่ 12-25 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดราชบุรี (กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรีที่ 1) ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยดำเนินการจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (บำบัด) จำนวน 9 วัน ตามหลักสูตรมาตรฐานที่กำหนด และให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดในเรื่องของการฝึกทักษะอาชีพรวมระยะเวลา 14 วัน โดยกำหนดจัดพิธีปิดโครงการฯ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดราชบุรี (กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรีที่ 1) ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี