ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีเตรียมจัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญวันธรรมเสวนะประจำปี2560

วันที่ 30 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 133 คน)
 

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีเตรียมจัดโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมเสวนะของจังหวัดราชบุรีประจำปี 2560ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคม โดยหมุนเวียนไปตามวัดแต่ละอำเภอเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชนและเยาวชน ได้เข้าวัดทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันโดยครั้งที่1ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง ครั้งที่2วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณวัดอมรินทราราม อำเภอเมือง ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 8 กรกฏาคม 2560 ณ วัดวาปีสุทธาวาส อำเภอจอมบึง ครั้งที่ 4วันจันทร์ที่ 31กรกฏาคม 2560 ณวัดท่าผา อำเภอบ้านโป่ง ครั้งที่ 5 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ณวัดหนองหอย อำเภอเมือง ครั้งที่ 6 วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณวัดโป่งกระทิงล่าง อำเภอบ้านคา ครั้งที่ 7 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณวัดโชติทายการ อำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่ 8 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ณวัดหนองหมี อำเภอสวนผึ้ง ครั้งที่ 9 วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณวัดเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม ครั้งที่10 วันพุธที่ 20กันยายน 2560 ณวัดกลางวังเย็น อำเภอบางแพ ครั้งที่ 11 วันพฤหัสบดีที่28 กันยายน 2560 ณวัดปากท่อ อำเภอปากท่อ และครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ณวัดคลองขนอน อำเภอวัดเพลง เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป จังหวัดราชบุรีจึงขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญวันธรรมเสวนะประจำปี2560 ของจังหวัดราชบุรีตามวัน เวลา สถานที่ ตามกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี