ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) งาน “Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทนปี ๓”

วันที่ 30 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 418 คน)
 

             นายไกร  ศรจอนกุล  หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี) เปิดเผยว่า ศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี)สังกัด สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ดำเนินงานจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงาน Open House เปิดบ้านพลังงานทดแทนปี ๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี) จะดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ (จังหวัดราชบุรี) ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี