ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรีเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 31 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 132 คน)
 

             นางสาวสมรัก เพชรโฉมฉาย หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 "What can you do?” Give blood. Give now.Give often”ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน...คุณทำได้! ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี เพื่อให้มีโลหิตสำรองที่เพียงพอและปลอดภัย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

            ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-327476 /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี