ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค แนะคาถา 5 ย. ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 1 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 469 คน)
 

           โรคพิษสุนัขบ้าสามารถพบได้ตลอดทั้งปี ซึ่งโรคนี้ยังไม่มีทางรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกรายหากติดเชื้อและมีการแสดงอาการแล้ว สำหรับการป้องกันโรค ขอแนะนำให้เจ้าของพาสุนัขของตนเองไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อสุนัขมีอายุ 2-3 เดือนขึ้นไป และฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี รวมถึงหากพบเห็นสัตว์ที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า คือ มีอาการหางตก เดินโซเซ น้ำลายย้อย ลิ้นห้อย ตาขวาง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือผู้นำชุมชน และช่วยกันจับอย่างระมัดระวัง อย่าให้ถูกกัดหรือข่วน จากนั้นกักสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วัน หากสัตว์ตายให้นำหัวสัตว์ หรือตัวสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ ต่อไป นอกจากนี้ การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ไม่ปล่อยทิ้งเป็นสุนัขจรจัด ก็เป็นอีกวิธีที่ประชาชนสามารถช่วยรัฐในการแก้ปัญหาได้ และการมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า รู้จักวิธีป้องกันไม่ให้สุนัขกัดหรือทำร้าย ด้วย คาถา 5 ย. "อย่าแหย่ให้สุนัขโมโห, อย่าเหยียบสุนัขหรือทำให้ตกใจ, อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า, อย่าหยิบชามอาหารขณะสุนัขกำลังกิน และอย่ายุ่งกับสุนัขนอกบ้านหรือที่ไม่ทราบประวัติ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

       ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้สำเร็จ ได้นั้น ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกัน ทั้งหน่วยงานด้านสาธารณสุข องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อสร้างระบบ การติดตามผู้ถูกสุนัขกัดให้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกคน ไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ โดยมี อสม.ร่วมกับ หน่วยงานท้องถิ่นติดตามผู้ถูกสุนัขกัดทุกคน ให้ไปพบแพทย์ เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อน ไม่ให้ตัดสินใจด้วยตนเองว่าสุนัขนั้นไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร 1422


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี