ข่าวประชาสัมพันธ์
พาณิชย์จังหวัดราชบุรีจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้า OTOP/SMEs

วันที่ 1 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 405 คน)
 

            นายวิฑูร  สุขพูล  พาณิชย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้า OTOP/SMEs ของจังหวัดราชบุรี ภายใต้ชื่องาน "The Best of Life by Ratchaburi สุดยอดของดีเมืองโอ่ง จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ที่มีศักยภาพในจังหวัดราชบุรี จำนวน 50 บูธ ได้แก่ ผักผลไม้ปลอดสาร กล้วย ฝรั่ง ชมพู่ สับปะรดบ้านคา ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ น้ำพริก ไชโป๊วชื่อดังจากเจ็ดเสมียน ตู้ไม้สักจิ๋ว ผ้าขาวม้าแปรรูป ผ้าซิ่นตีนจก และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีทุกวันและมีรายการนาทีทองขายสินค้าในราคาต่ำกว่าต้นทุนอีกด้วย และมีการพบปะเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการของจังหวัดราชบุรีกับผู้ประกอบการของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงที่มีความสนใจที่จะร่วมแลกเปลี่ยนวัตถุดิบหรือ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นระหว่างจังหวัดจากภาคกลางสู่ภาคอีสาน

            ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมงานและซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าดีเด่นของจังหวัดราชบุรี ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี