ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดหางานจังหวัดราชบุรีเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน

วันที่ 2 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 203 คน)
 

นายลิขิต ไพลดำ จัดหางานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ร่วมกับห้างสรรพสินค้า Big C ราชบุรี กำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.0-15.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้า Big C ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภายในงานมีกิจกรรม การรับสมัครงานจากนายจ้าง พร้อมสัมภาษณ์ทันที ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ ลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ หลักฐานในการสมัครงาน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หลักฐานอื่น  ๆ (ถ้ามี) นายจ้างแจ้งตำแหน่งงานก่อนวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานนัดพบแรงงาน ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี โทร.032-322261-2 ต่อ 112/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี