ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการ

วันที่ 7 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 581 คน)
 

              นายทองสุข  มัตตาทร ประธานชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเวล ถนนราชวิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (รุ่นที่ 1) และในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (รุ่นที่ 2) เพื่อพัฒนาการพูดและการจัดพิธีการ

ผู้สนใจส่งใบสมัคร ทางโทรสาร หมายเลข ๐-๔๓๙๑-๕๘๗๓ , -๔๓๒๔-๗๑๓๘ หรือส่งทางอีเมล์

woraphojm@hotmail.com หรือ สมัครทาง www.piteekorn.com ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียด เพิ่มเติมสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๘-๑๘๗๘-๕๗๓๐ หรือ ๐๖-๓๙๑๖-๒๙๑๙

สมัครแล้ว ชมรมฯ จะประกาศชื่อผู้สมัครทาง www.piteekorn.com ( ไม่ตอบรับเป็นจดหมาย)

โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีหมายเลข ๔๙๑--๐๕๘๖๙-๙ ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา

อัมพวัน ชื่อบัญชี อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย แล้วแจ้งการโอนทางอีเมล์ หรือโทรสาร หรือ ทางโทรศัพท์ และกรุณาถือหลักฐานการโอนไปในวันอบรมด้วย ไม่สะดวกโอนเงิน จะชำระหน้างาน กรุณาขีดเส้นใต้ข้อความต่อไปนี้ "จะชำระในวันอบรม" แต่งกายไว้ทุกข์ หรือ สุภาพ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี