ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมงจังหวัดราชบุรีเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมของผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ในสภาวะฝนตกหนัก

วันที่ 8 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 487 คน)
 

             นายชนินทร์  แสงรุ่งเรือง  ประมงจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า  ปัจจุบันจังหวัดราชบุรี  มีผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้จำนวนมากในพื้นที่เกือบทุกอำเภอและในปี ๒๕๖๐ นี้ ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะลานินญ่า ทำให้หลายพื้นที่จะประสบกับภาวะฝนตกหนักและฝนตกต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วม อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดการหลุดรอดของจระเข้จากสถานที่เพาะเลี้ยง และสร้างความตระหนกตกใจแก่ประชาชนผู้พบเห็นได้

            ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาวะฝนตกหนัก เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ควรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

            ๑.ติดตามสถานการณ์ข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากสื่อต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

            ๒.ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงให้มีความแข็งแรง

            ๓.เฝ้าระวังระดับน้ำ และเตรียมแผนการเคลื่อนย้ายสัตว์ก่อนเกิดอุทกภัย โดยการเคลื่อนย้ายต้องเตรียมคนที่มีความชำนาญในการจับ เช่น จากฟาร์มเครือข่าย หรือฟาร์มที่รับซื้อจระเข้

            ๔.จัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น เครื่องช็อตไฟฟ้า กระสอบ และรถให้พร้อมใช้งาน

            ๕.เตรียมสถานที่พักสัตว์ชั่วคราวที่มั่นใจว่าน้ำท่วมไม่ถึง เช่น อาจนำไปฝากฟาร์มอื่นชั่วคราวหรือประสานจังหวัดเพื่อขอคำแนะนำ

            ๖.ประสานแจ้งจังหวัดเพื่อขอเคลื่อนย้ายสัตว์เป็นกรณีฉุกเฉิน

            ๗.กรณีมีปัญหาหรือเกิดความเสียหาย ให้ติดต่อสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ หรือสำนักงานประมงจังหวัด ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๓๗-๖๕๖ เพื่อขอรับคำปรึกษาหรือความช่วยเหลืออย่างถูกต้องและรวดเร็วต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี