ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์แนวทางที่มีความปลอดภัยในการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้

วันที่ 8 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 93 คน)
 

            นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีมีผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้เป็นจำนวนมาก ในเกือบทุกอำเภอ และในห้วงเวลาที่ผ่านมามักเกิดเหตุจระเข้หลุดก่อให้เกิดความหวาดกลัวแก่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ฉะนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน จังหวัดราชบุรีจึงกำหนดแนวทางที่มีความปลอดภัยในการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ในจังหวัดราชบุรี ดังนี้ ผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ให้แจ้งความประสงค์ประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี กรณีผู้ประกอบกิจการรายเดิมให้ตรวจสอบใบอนุญาตแต่ละประเภท และให้ยื่นต่ออายุก่อนใบอนุญาตหมดอายุภายใน 60 วัน ผู้ประกอบกิจการควรปฏิบัติ เพื่อป้องกันการหลุดรอดของจระเข้ออกสู่ภายนอกฟาร์ม ดังนี้ ความสูงของบ่อเลี้ยงจระเข้ บ่อเดี่ยว ที่ก่อสร้างจากปูนซีเมนต์ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง กำแพงบ่อสูงจากพื้นบกไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร และมีตะแกรงเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 2/8นิ้ว (2หุน) ปิดด้านบน โดยมีขนาดช่องตะแกรงไม่เกิน 12 เซนติเมตร บ่อรวม กรณีบ่อปูนซีเมนต์ กำแพงบ่อควรสร้างโดยรอบสูงจากพื้นบกไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร กรณีบ่อดินกำแพงบ่อควรมีส่วนที่ฝังใต้ดินลึกไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร เกษตรกรควรมีแผนการตรวจสอบและซ่อมแซม โครงสร้างบ่อให้แข็งแรงพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีกั้นมุมบ่อด้านบนด้วยตะแกรงเหล็กขนาดไม่ต่ำกว่า 3/8นิ้ว (3หุน) หรือเหล็กทึบทั้ง 4 ด้าน โดยด้านประกอบมุมฉากยาวด้านละ 1.50 เมตร กรณีบ่อเลี้ยงที่มีประตูเปิด-ปิด ต้องมีกุญแจและสามารถล็อคประตูได้ มีป้ายแสดงจำนวน และขนาดจระเข้ที่ปล่อย จำนวนจระเข้ที่เหลือในบ่อ ไว้บริเวณบ่อให้เห็นได้ชัดเจน มีความคงทน และต้องแสดงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีสมุดบันทึกประจำบ่อ เพื่อคุมยอดจระเข้ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายภายในฟาร์มหรือกรณีมีการเพิ่มจำนวนและลดจำนวน มีสมุดตรวจฟาร์ม สำหรับให้พนักงานเจ้าหน้าที่เซ็นต์ กรณีเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์ม กรณีมีปัญหา สามารถติดต่อสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ หรือสำนักงานประมงจังหวัด ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337656 เพื่อขอรับคำปรึกษาหรือความช่วยเหลืออย่างถูกต้องและรวดเร็วต่อไป/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี