ข่าวประชาสัมพันธ์
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์หลักสูตรครูสมาธิ

วันที่ 9 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 336 คน)
 

              นางประนอม  คลังทอง  วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า สถาบันพลังจิตตานุภาพ ก่อตั้งโดย   พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล มีจุดประสงค์ในการเผยแผ่วิชาสมาธิเพื่อความสันติสุขของโลก เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ วันที่ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยหลักสูตรครูสมาธิจัดสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอำนวยการสอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญการสอนสมาธิจากสถาบันตลอดหลักสูตรอย่างถูกต้องและมีหลักวิชาที่แน่นอน เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วมีการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสอบภาคสนาม ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา ๔ วัน ๓ คืน ตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น ๖ เดือนหรือ ๒๐๐ ชั่วโมง เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับใบประกาศ

นียบัตร ปัจจุบันมีสาขา มากกว่า ๑๘๐ แห่งทั่วประเทศ ขณะนี้ทางสถาบัน กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ ๔๑ ณ วัดอัมรินทราราม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์เสาวดี คล้ายโสม อาจารย์ผู้ดูแลสาขา โทรศัพท์ 092-3633556


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี