ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง

วันที่ 9 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 195 คน)
 

             นายสมชาย  ชื่นชม  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสวนผึ้ง  เปิดเผยว่า  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง  ได้ยกเลิกเบอร์เดิมจากบริษัททีทีแอนด์ที จำกัด มาเป็นของบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้ติดต่อกับทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้งไม่ได้รับความสะดวก ไม่สามารถประสานงานกันได้ ตามปกติ

            จึงขอประชาสัมพันธ์ หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ใหม่การประปาฯ ดังนี้ เบอร์โทรสำนักงาน ๐-๓๒๗๓-๑๘๒๘ เบอร์แฟกซ์ ๐-๓๒๗๓-๑๘๖๐ เพื่อให้การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามปกติ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี