FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีจัดฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”

วันที่ 21 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 92 คน)
 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรม "โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” ณ จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ สนับสนุนนักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน และพนักงาน ลูกจ้างที่มีศักยภาพ ให้สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็กในช่วงก่อตั้งกิจการ ๓ ปีแรก ให้อยู่รอดและรักษาสภาพการจ้างงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ทายาทธุรกิจ โดยจะฝึกอบรมในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๕ รวมระยะเวลา ๑๓ วัน ซึ่งจะรับผู้เข้าอบรมในโครงการนี้จำนวน ๓๐ ราย ฝึกอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าอบรมกับ"โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ ๐๓๒-๓๓๗๕๐๔ และ ๐๘๓-๘๑๖๐๑๕๕ ในวันและเวลาราชการ
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สำนักงานธนารักษ์ เปิดรับ- จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ในส่วนภูมิภาค ที่ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 6 พื้นที่ ร่วมกับธนาคารออมสิน
เชิญร่วมงานมินิคอนเสิร์ต “ก้าวคนละก้าว เพื่อจังหวัดราชบุรี”
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 เปิดดำเนินการ 27 กรกฎาคมนี้
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2 ประจำปี 2556
แจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดราชบุรี
การขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดราชบุรี
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การขอใหม่และขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิดทุกประเภทต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานในการดำเนินการ
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีระบุ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป การขอใหม่และขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิดทุกประเภทต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานในการดำเนินการ พร้อมเผยความคืบหน้า อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการอบรมและทดสอบเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับขี่รถจั
แขวงทางหลวงนครปฐมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ช่วง กม.60+950.000-กม.64+700.000(รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) ระยะทางยาว 3.750 กิโลเมตร

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี