ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดหางานจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ประเทศบาห์เรนเพิ่มความเข้มงวดแรงงานผิดกฏหมายคนเข้าเมือง

วันที่ 14 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 325 คน)
 

ประเทศบาห์เรน  เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฏหมายกับผู้กระทำผิดกฏหมายคนเข้าเมือง โดยไม่ลดหย่อนโทษปรับและจำคุก พบขณะนี้มีคนไทยถูกจับกุม และถูกควบคุมตัวในบาห์เรน จำนวนกว่า 100 ราย ส่วนใหญ่โดนข้อหาอยู่เกินกำหนด วีซ่าท่องเที่ยว

            นายลิขิต  ไพลดำ  จัดหางานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานแรงงานไปประเทศซาอุดิอาระเบียแจ้งว่า ประเทศบาห์เรนเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฏหมายกับคนไทย ที่กระทำผิดกฏหมายคนเข้าเมือง ล่าสุดมีท่าทีจะไม่ลดหย่อนโทษปรับและจำคุกเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งมีนโยบายผ่อนผันให้กับคนไทยมาโดยตลอด โดยขณะนี้มีคนไทยถูกจับกุมและควบคุมตัวอยู่ในประเทศบาห์เรน จำนวน 126 คน ส่วนใหญ่โดนข้อหาอยู่เกินกำหนดวีซ่าท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีหญิงไทยถูกนายหน้าหรือผู้ควบคุมล่อลวงให้ลักลอบค้าบริการทางเพศโดยอกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด และเดินทางเข้ามาทำงานด้วย  Visa on Arrival  ซึ่งมีสิทธิอยู่ได้ 14 วัน เมื่ออยู่เกิน 14 วัน ก็จะให้เดินทางไปลงตราวีซ่าจากประเทศใกล้เคียง และกลับเข้ามาอีกครั้ง

            จัดหางานจังหวัดราชบุรี  กล่าวเตือนคนหางานว่า หากประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศต้องศึกษาสัญญาจ้างให้ละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะลักษณะงานที่ทำ อัตราค่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส และเงินสิ้นสุดการทำงานเมื่อครบสัญญา รวมทั้งกรณีที่จะต้องถูกปรับหากทำงานไม่ครบตามสัญญาจ้าง ตลอดจนทำความเข้าใจกับรายได้กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศซึ่งมีความแตกต่างกันและยังมีความผันผวน ทำให้ขาดรายได้บางส่วน ซึ่งไม่เข้าข่ายว่าเป็นความผิดของนายจ้าง อย่างไรก็ตามทันทีที่เดินทางไปถึงประเทศที่ไปทำงาน ขอให้ส่งเอกสารการรายงานตัวกับสถานเอกอัครราชทูตเพื่อให้ส่วนราชการไทยสามารถติดต่อให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยประเทศบาห์เรนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี เลขที่ 1/56-57 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-2261-2 หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

 

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี