ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลราชบุรีต้องการรับบริจาคโลหิตทุกหมู่เป็นจำนวนมาก

วันที่ 21 ต.ค. 2554 )
 
         โรงพยาบาลราชบุรี ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีและท่านผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้ยังขาดแคลนโลหิตที่ใช้รักษาผู้ป่วยอีกเป็นจำนวนมาก ผู้ที่มีอายุระหว่าง 17 – 60 ปี น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรงดี สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ ธนาคารโลหิต โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 21.00 น. ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.032-719600 ต่อ 1250,1751                                       
 
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี