ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด”

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 381 คน)
 

             นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน  ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศอ.ปส.จ.รบ.) กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ เยาวชน สถานศึกษา ชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แสดงความอาลัย และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ ๙  และเพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรศการเนื่องในวันยาเสพติดโลก ภายใต้คำขวัญ "ทำดีเพื่อพ่อ  สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด” ภายในงานมีกิจกรรม การแสดง TO BE NUMBER ONE 2 ชุด การกล่าวสุนทรพจน์ การกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” การมอบรางวัลดีเด่นด้านการปราบปราม ด้านการป้องกัน ด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด รางวัลด้านศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ระดับอำเภอ มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรม


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี