ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณ หมู่ ๖ บ้านวังขโมย หมู่ที่ ๖ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 161 คน)
 

             การประปาส่วนภูมิภาคราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา  บริเวณหมู่ ๖ บ้านวังขโมย หมู่ที่ ๖ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๒๖,๕๐๐  บาท ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี

            กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ในวันและเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้าย ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๓,๒๑๐ บาท  ค่าแบบ ๓,๐๐๐ บาท ภาษี ๒๑๐ บาท ได้ที่งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี  เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  ๗๐๐๐๐  ระหว่างวันที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาปฏิบัติงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี  โทร.  ๐ –  ๓๒๗๓ – ๗๑๘๕  ต่อ  ๑๒


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี