ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการและบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม

วันที่ 23 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 89 คน)
 

             ศาลจังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการและบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม   จำนวน  6  รายการดังนี้

            1.เครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง  ขนาด  3,500  วัตต์  จำนวน  8  ชุด

            2.เครื่องปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง  ขนาดไม่ต่ำกว่า  150  วัตต์  จำนวน  7  ชุด

            3.ตู้เย็น ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า  13  คิวบิดฟุต  จำนวน  7  ตู้

            4.เตาแก๊สแบบตู้  ชนิด  2  หัวเตา  พร้อมถังแก๊ส ขนาด  15  กก.  จำนวน  5  ชุด

            5.พัดลมตั้งพื้น  ขนาด  16  นิ้ว  จำนวน  7  ชุด

            6.ถังดับเพลิงเคมี  ขนาด  15  ปอนด์  จำนวน  7  ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ    ส่วนคลัง (งานพัสดุ)  ศาลจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

            กำหนดดูสถานที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องปั๊มน้ำ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560  เวลา  10.00 น.

            กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดราชบุรี  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนคลัง (งานพัสดุ) ศาลจังหวัดราชบุรี เลขที่ 399/12 ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์หมายเลข  032 – 315719 – 25 ต่อ 133 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี